หน้าแรก > คลังเกม > Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
FAIRY TAIL FAIRY TAIL FAIRY TAIL 0.0
เรื่องย่อ
About the "Dusk" Series
The original "Dusk" series makes its return in high definition:
"Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk"
"Atelier Escha and Logy: Alchemists of the Dusk Sky"
"Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea"

Point1 - Now on current-gen platforms! A richer Dusk world!
High resolution graphics on the PlayStation®4 and Nintendo Switch™ for a richer and more exquisite world of Dusk.

Point2 - Smoother gameplay! Brisk exploration & battles!
Use the new "Run" feature to dash across fields! And the "Fast-forward Battle" feature will speed up battles even against powerful enemies!

Point3 - Includes a large number of additional features and DLC content

Atelier Ayesha
The first title in the "Dusk" series, set in the ruined land of Dusk. Ayesha, a young herbalist, goes on a journey to find her missing sister Nio and unlock the secrets of alchemy and the glowing flowers.

Atelier Escha & Logy
The second title in the "Dusk" series. Escha, a girl focused on ancient alchemy, and Logy, a boy who studies contemporary alchemy, meet and are soon engrossed in the mystery of the "Dusk". Learn the truth as Escha or as Logy to bring the pieces together.

Atelier Shallie
The third title in the "Dusk" series. Shallistera, burdened with a mission, and Shallotte, a girl with a grand ambition, join together in search of the secret of the "Dusk" to fulfill their own dreams. Explore as Shallistera or as Shallotte to discover the full secret of the "Dusk".
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
FAIRY TAIL FAIRY TAIL FAIRY TAIL 0
QRCode Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack 鍊金工房 〜黃昏之鍊金術士三部曲〜 DX กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ GUST
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp