เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Final Gear | Korean Final Gear | Korean Final Gear | Korean 2.9
เรื่องย่อ
Broken Delusion is a visual novel adventure game developed by Bilibili. In the story, the world is faced with the shortage of power. One day, a research company invents a new way to collect energy and wars are triggered among countries in order to gain the technology. Many years later, a studnet uncover this hidden past unintentionally and a new journey begins...
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Final Gear | Korean Final Gear | Korean Final Gear | Korean 2.9
QRCode 妄想破綻 妄想破綻 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ BiliBili
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp