• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ2คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Welcome to The Magic world of Magic Brick Wars Fight Wars with your favourite characters from Fruit Ninja and Jetpack Joyride using your own Raskulls!

A real-time multiplayer game featuring epic heroes with Magic abilities and powerful Bricks.

FEATURES
Ad-free
Epic real-time PvP battles with players around the world!
⚡ Form a Guild, and make your own community with real-time chat and friendly battles.
Make friends and challenge them to a private duel.
⚡ Use your skills and strategy to climb the leaderboard for glory.
⚡ Build the ultimate deck and develop strategies to defeat your opponents.
Explore the Caves and collect rare Loot to unlock new powerful Cards.
⚡ Sweet rewards for competing a variety of Quests.
⚡ Free to play

Collect and upgrade dozens of cards featuring loads of troops, spells and defenses. The powerful Viking, sneaky Ninja, fire-breathing Dragon, and more! Smart moves and quick thinking are the order of the day as you battle to outwit your opponent in thrilling, fast-paced multiplayer battles. Form a Guild, fight for glory in the Arena, and dominate the leaderboards.

SUPPORT

If you're having problems, please visit https://halfbrick.helpshift.com/a/raskulls-online/ or contact us in game by going to Settings > Support.

Under our Terms of Services and Privacy Policy, Magic Brick Wars is allowed for download and play only for people 13 years of age or over.

Privacy Policy:
https://docs.halfbrick.com/PrivacyPolicy.htm

Terms of Service:
https://docs.halfbrick.com/TermsOfService.htm

Parent's Guide:
https://halfbrick.helpshift.com/a/magic-brick-wars/?p=android

Discord:
https://discord.me/magicbrickwars
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Magic Brick Wars 魔磚戰爭 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Halfbrick Studios
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp