• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.8
รอ4คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Discover your true love in this unique Romance Otome Game from Genius Inc!

■■Synopsis■■
You are a young woman who works at a museum, and the daughter of a philanthropic archaeologist who went missing several years ago on an expedition to find some legendary magic jewels. These jewels were said to contain a mysterious power that could grant the person who finds them any wish, and your father was dedicated to find the truth. One night while closing up the museum, a strange guest enters and mentions your father. But you soon feel threatened by this intriguing yet terrifying stranger, and in the nick of time, a mysterious, handsome young man appears and whisks you away "to safety..." Later, you find yourself in a secret hideout surrounded by three attractive men, including your rescuer, who are determined to protect you, and find the same jewels your father was looking for! Could they hold the key to the whereabouts of your father, and the secrets of his research? How do they know him, and what do they know about the jewels? Also, who is the strange figure who broke into the museum? What secrets do these people know? And why do they all want YOU? In one single, eventful day, you soon find yourself thrust into a brand new world of secrets, magic, mystery, and the hidden world of the legendary Phantom Thieves. These thieves have long been known to steal various artifacts... but which one will be able to steal your heart?

■■Characters■■
・Alexei
A feisty but self-centered character, Alexei only wants to protect you in his special way. He likes attention, and will do anything to get yours! Crafty, talented, and skilled with his hands, he is great at making decoys, and finding his way around secret places. However, will this protective thief be able to steal his way into your heart?

・Jay
Jay is the cool, mature thief and barista at the local cafe with a few secrets of his own. But don't let his introspective personality fool you - he is always thinking about you first and foremost! He has no time for games, and will do anything to keep you safe! But what is he hiding? Will you be the one to crack open his heart?

・Damon
This playful gentleman prefers to let his money do the talking. A successful businessman from a young age, this classy thief knows how to use his skills (and funds) to acquire useful info, and of course, keep you safe! But there are some things money can't buy. Can he afford the price of your heart?


Check out our other Otome games as well! You’ll find many handsome guys and amazing romantic adventures!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.8
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Steal my Heart : Romance You Choose 竊取我的心 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Genius Inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp