เรื่องย่อ
Rise of Nowlin is a mobile RPG with classical gameplay that brings back the glory and spirit of the great MMORPGs. Combining familiar features with innovative elements, the game delivers a lot of challenges and excitements. Deep character customization, skill effects, mount collection, epic PVP/PVE gameplay, etc all within an attractive story set in the enthralling fantasy world of Nowlin. Experience an amazing adventure drawn in Western-style graphics with popular mythical creatures.
The storyline is special and makes you marvel and wonder - even every class has its own background tales. It begun where a hero inherit special blood and destined to be guardian saviour. Be a bold brave knight who will chase and face the darkness shadow of Asados. Inside these magical and panoramic surroundings, the battle between two factions - Dark and Light Legion continues.

FEATURES:
★ Dominate the PvP Arena
Sharpen your character resilience against other players by follow the Arena. Rise of Nowlin offers both cooperative and competitive styles of war: Camp Battle, Guild Battle, or even Arena, can be chosen on your path to be the strongest.
★ Defeat Epic Bosses
Start to hunt and find numerous Boss or Giant monsters in the large map. The map has a wide variety of unique and diverse dungeons. Defeat those Boss or Giant monsters as solo player as well as parties, and get rare items from victory.
★ Decide your Camp
The heroes are divided between the Light Camp and Dark Camp. Those camps are turned into chaos and endless confrontation. Choose one of those two camps, and prepare yourself.
★ Astonishing 3D Visual Graphics
Experience the amazing adventures in Western-style graphics sceneries by Unity 3D Engine. The beautiful 3D graphics make you feel like watching a movie. You will be immersed in the scenes with support by great sounds.
★ Choose Your Faith and Destiny
Rise of Nowlin stands out as a great new adventure, but also promise a lot of challenges and excitements. Do you want to be a great solo player, a famous gamer inside your Guild, a good-person or even a bad one? Choose the faith you want - this game provides them all!
★Great MMORPG Mobile Game Ever
As a mobile RPG, Rise of Nowlin brings you the spirit of MMORPGs. It needs to be played by hardcore and loyal gamers like you!
Nowlin awaits new glorious heroes! Prepare yourself to enter the grand battlefield where two factions clash for dominance!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.6
ทั้งหมดมี12 คนให้คะแนน,11 ข้อความ
Rise of Nowlin Rise of Nowlin กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 8 Elements Asia Pacific Limited ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp