• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.0
รอ1คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Play with dogs labrador, shiba, yorkie and many more dog breeds in multiplayer online color battles!

MULTIPLAYER ONLINE COLOR BATTLE
Compete with your dog breeds in multiplayer online color battles against other Super Splat Dogs to rule over the park!
Splat pee all around. The more pee, the bigger area of your color. The dog with the biggest area wins the Splat Battle!

TAMAGOTCHI AND PETCARE
Super Splat Dogs is not only Splat Battles. Splat Dogs need petcare, so you can adopt Splat Dogs and give them a home as in tamagotchi games! The more dog breeds, the better, so you can choose among the Yorkie, the Labrador Retriever, the Shiba and the Saint Bernard. The Siberian Husky, the Beagle, the German Shepherd and many others will be coming soon. You can only play with dogs you have adopted, but don't go too far! All dogs need petcare and attention. Super Splat Dogs are also tamagotchi dogs: They sleep during the night, need food, water, sport and to have a bath... and if you like to play with dogs, they will be happy to play more than 5 different minigames with you.

CHOOSE THE RIGHT DOG BREEDS FOR YOU
Small dog breeds are faster, but they have a smaller pee-tank. On the other side, big dog breeds a have big pee-tank, but are slower. But they all are cute and adorable! Besides, each Splat Dog has a unique special ultimate attack to use during the Color Battle against the others, such as the Yorkie Super Waterfall or the Labrador Turbo-Conga... choose your dogs and upgrade them to increase their power!

BECOME THE BEST DOG TRAINER!
As a dog trainer, you will be able to improve and learn new tricks for your dogs, such as the Beach-Bomball and the Filled Biscuit. These will be particularly useful during the Color Battle. Use them against the other Splat Dogs to win the Splat Battle!

SPLAT DOGS HAVE FEELINGS
As a dog trainer in tamagotchi games you will have to raise and petcare one or mored dogs among Labrador, Yorkie, Shiba, Saint Bernard, Beagle, German Shepherd or Siberian Husky, and will be responsible for your dogs happinness. Just be sure to feed them, provide them water, play with them and and keep them clean. And don't forget to check their emotional state and walk them by the park so they can Splat Pee and win the Color Battle.

Internet connection required.

FEATURES:
. Splat Battles: Color Battles up to 4 Super Splat Dogs. Real time multiplayer online action.
. Tamagotchi and Petcare. Adopt dogs. 4 dog breeds already availble: Yorkie, Labrador Retriever, Shiba and Saint Bernard. German Shepherd, Beagle, Siberian Husky and many others coming soon.
. Play with dogs. Lots of activities and games for your dogs: Food, water, throw ball, whistle, bicuits, give love, cuddle, whistle... keep your Splat Dogs super healthy and happy!
. Collect cards to upgrade and improve your Super Splat Dogs skills and your Dog Trainer tricks to win splat battles!
. Succeed in splat battle to progress through the rankings and have your Super Splat Dogs finding presents for you. Happy dogs will find better presents!

PLEASE NOTE!
. Super Splat Dogs is free to download and play. However, some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings.
. Super Splat Dogs is a multiplayer online real time action game. A network connection is required.

SUPPORT
Dog trainer, are you having problems? Visit http://artaxgames.com/es_ES/super-splat-dogs/
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Super Splat Dogs: Color Battle Tamagotchi 超級啪嗒狗 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Artax Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp