หน้าแรก > คลังเกม > 미르의전설2 리부트 : 대규모 공성전
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ2คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
▣ 게임 소개 ▣
대규모 문파전과 대규모 레이드 시스템! 하드코어PK(아이템드랍) 이것이 진짜 MMORPG!

■모바일로 재구성된 원작의 감성■
[레이드] 전서버가 한곳에서 즐기는 진짜 레이드 시스템
[조작] 간편한 오토 시스템
[PVP] 필드PK, 복수, 도발 끝나지 않는 전투 시스템
[성장] 탈것 , 펫, 의상, 영웅 다양한 성장 시스템
[조합] 더욱 강력한 장비 제작
[오프라인] 쉬지않고 성장하는 오프라인 경험치 시스템
[사북쟁탈전] 미르의 꽃 사북성을 차지하는 문파가 진정한 지존!

마물침공, 현상금, 폭군도전 등… 쉴 틈 없이 진행되는 다양한 이벤트
날개, 장비, 보석 등 다양한 강화 시스템
지금 접속해서 느껴보세요!

[미르의전설2 리부트 공식카페]
미르의전설2 리부트의 다양한 정보와 이벤트를 가장 빠르게 받아보세요!
https://cafe.naver.com/m2re

※미르의전설2 리부트는 위메이드(전기IP)와 정식 계약을 체결한 게임입니다.
※게임물 등급분류번호: 제 CC-OM-181017-003호에 따라 18세 미만 일 경우 게임을 이용할 수 없습니다.

[접근권한 안내]
1) 전화걸기 및 관리: 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집을 위한 전화 기능 엑세스 권한을 요청합니다.
2) 기기 사진, 미디어, 파일 엑세스: 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.

[접근권한 철회방법]
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내
* 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
* 구매 후 사용된 상품 및 즉시 반영되는 월정액 상품은 환불이 불가능합니다.
* 결제 후 상품이 미지급 되었을 경우, 고객센터로 문의 바랍니다.
* 결제 취소는 '게임펍 고객센터'를 통해서만 처리되며, 회수하지 않은 아이템에 대한 결제 취소 적발 시 영구 제재가 적용됩니다.
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능

--------------------------------------------
* 주소: 서울시 용산구 원효로 152-1
* 사업자 번호: 279-81-00148
* 통신 판매업 번호: 제 2015-서울용산-00649호
* 게임물 등급분류번호: 제 CC-OM-181017-003호
--------------------------------------------
----
개발자 연락처 :
1666-7198
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode 미르의전설2 리부트 : 대규모 공성전 傳奇2:重啟 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Gamepub
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp