หน้าแรก > คลังเกม > Numberzilla - Number Puzzle | Board Game
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.2
รอ13คนให้คะแนน,7 ข้อความ>
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Catris - Merge Cat | Kitty Merging Game Catris - Merge Cat | Kitty Merging Game 2.6
เรื่องย่อ
We are glad to announce the new roarin’ & rockin’ number puzzle game – Numberzilla! The favorite brain teaser from our childhood with good old familiar rules comes in a brand new witty look. Enjoy daily achievements and unlock cool badges which will definitely cheer you up!


Amazing brain teaserYou will meet our cute mascot Numberzilla and its friends - Croissmart, Sassy Avocado, Watermelon Warrior and others, and they will guide you through the rules.
We told you, Numberzilla really stands out from other logic and math games!

How to play the number game? The logic is simple!Cross the pairs of the same numbers (4-4, 2-2, 9-9) or those which make 10 in sum (2-8, 3-7 etc). Two numbers can be removed by tapping on them one by one.

In number puzzle game the pairs must be located side by side, and you can cross them vertically, horizontally and also if one number stands on the last cell in the line and another stands on the first cell in the following line of the grid.
The goal is to cross out all the numbers and empty the board.
When there is no more numbers to remove, remaining numbers are automatically added to the end.


We offer 2 modes:? Classic number puzzle mode:You have a basic set of numbers aligned in an order from 1 to 19 and plenty of time to set a time record! Cross the numbers, and if you run out of moves, add extra lines to the bottom.
The game can be infinite – if you are not able to solve the puzzle, just enjoy the amazing Numberzilla brain teaser and the relaxing process of merging the numbers.


? Challenge mode:

The numbers from 1 to 9 come in a random order and make a hard-drop puzzle block. Once you cross out a pair – the numbers drop down filling in the empty spaces. Unlike the Classic mode, the game is not infinite here – it will end once the board is full.
Train your maths skills and challenge yourself to complete the game faster and not to lose!

Popularity of Number Puzzle GamesThis game is also known as Numberama, Take Ten or 10 Seeds. You can play it either online or offline by using a sheet of paper, but in 2019, we definitely prefer the mobile version which you can play on-the-go:) Solving a puzzle a day will help you with logic and maths skills training! Give it a try and enjoy the result!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.2
ทั้งหมดมี13 คนให้คะแนน,7 ข้อความ
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Catris - Merge Cat | Kitty Merging Game Catris - Merge Cat | Kitty Merging Game 2.6
QRCode Numberzilla - Number Puzzle NumberZilla: 數字拼圖 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ AppCraft LLC
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp