หน้าแรก > คลังเกม > DISTRAINT: Pocket Pixel Horror
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.5
รอ20คนให้คะแนน,31 ข้อความ>
เรื่องย่อ
DISTRAINT: Deluxe Edition: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winterveilstudios.DISTRAINTDE

DISTRAINT: Pocket Pixel Horror is a 2D psychological horror adventure game.

DISTRAINT was originally developed for PC and released on Steam 2015.

In DISTRAINT: Pocket Pixel Horror you step into the shoes of an ambitious young man named Price.

In order to forge a partnership from a famous company, Price seizes a property of an elderly woman.
In that very moment he finds out the price of his humanity.

This is his story and the tale of his regrets...

__________________________________

FEATURES

DISTRAINT: Pocket Pixel Horror is a horror story. It is dark and grim but also has its share of dark humor.

The story progresses quickly which allows for several settings and scenarios.
Your journey will last around two hours!

The gameplay is simple but effective: You move left and right and solve puzzles to progress through the story.

* Side scrolling 2D with unique, hand drawn graphics
* Atmospheric music and sound design
* Minimalist interface so your focus never wavers from the experience
* Delve into a unique story full of intriguing twists
* Refined controls - Super easy to play on mobile devices

__________________________________

SO MANY GAMES OUT THERE, WHY SHOULD I PLAY DISTRAINT?

Right, so you're thinking if you would enjoy this little horror story? What makes DISTRAINT: Pocket Pixel Horror different than other horror games out there?
That's a good question, I'd love to tell you more about the game and its atmosphere!

This is not your typical modern horror game, jump scares and loud noises? Nope! Other horror games might rely solely on those but not DISTRAINT: Pocket Pixel Horror.
DISTRAINT: Pocket Pixel Horror is a psychological horror game which means the horror comes from its oppressing atmosphere and story.

DISTRAINT: Pocket Pixel Horror is pretty subtle on its horror, it's suitable for both hardcore horror fans and people that hasn't played too many horror games in the past.

There are quite a few DISTRAINT (PC) reviews out there, check them out if you're still unsure whatever to buy this game!

__________________________________

DIFFERENCES BETWEEN THE ANDROID AND PC VERSIONS

In order to make the Android port as playable as possible I needed to make some small changes to the game.

In PC version you have a lantern, but porting this over to Android brought too many problems. I decided to leave the lantern out from the Android version and instead expand the environmental lighting. While doing so I also added more color which makes the Android port more pretty to look at.

To have as smooth experience as possible I capped the Android version to 30 frames per second. However, DISTRAINT has a very little motion so this is barely even noticeable.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี20 คนให้คะแนน,31 ข้อความ
QRCode DISTRAINT: Pocket Pixel Horror 扣押 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Jesse Makkonen
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp