เรื่องย่อ
This new story includes a truth 100 years ago from the story of ‘100 Years Love with a Vampire’.

A story in which a young Miko and a Vampire meet and part.“Stay still. I won’t take your life.”

I said this to a girl holding her behind.

Her thin shoulders were shaking.
I’m sorry. But it won’t take long.

Her white neck. Gulp. Red blood under her thin skin is hidden.

I haven’t had a meal for a long time...

*****

[Note: 1]
This story is set up 100 years ago from the story of ‘100 Years Love with a Vampire’. The story includes some stories of the ‘100 Years Love with a Vampire’.

You can enjoy playing just this game, but you can enjoy this story even more after completing ‘100 Years Love with a Vampire’.

[Note: 2]
This story is a translated story from the created story in Japan.
The characters, buildings, name of places etc. were created and they don’t exist.
There is no consideration about time.
Please just enjoy the fantasy and the modern version.

*****

This is a mysterious story of a Vampire in the West and a maiden Miko in the Japanese Shinto shrine.
A Vampire from a foreign country met Japanese Yokai monsters and Yaoyorozu Gods
such as the Tengu and the Fox with 9 tails etc.

*****

Harue (Miko, Shinto shrine maiden)
Due to her great father,
a girl isn’t confident about herself.
Her friends were Yokai monsters when she was little.

Gerald (Vampire)
He is a Vampire which is a monster in the foreign country who happened to come to the Japanese Shinto shrine.
He is a good looking guy (IKEMEN) as well as being kind.
In the story of ‘100 Years Love with a Vampire’, he appeared palm size.
His favorite food is a girl's blood, but he always fails to get it.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Vampire & Miko 100 Year Promise 巫女和吸血鬼的百年之約定 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Lady Wizard ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp