• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ1คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
First time ever on SWD!
You get to choose yourself from various different types of girls!!!
Be the famous fairytale princess and enjoy luxury lifestyle with your sweet prince.
A modern take on Otome game begins here!

◆The Story◆
“An unexpected incident occurred one day.”
Happily ever after? So they say.
Your life as a fairytale princess becomes boring once you marry the prince that you literally live the life of a couch potato.
Thanks to moody Hurricane because she sends your prince to another world!
When your luxury lifestyle is at risk, you decide to embark a journey to find your prince...!

◆The Characters◆
●The Little Mermaid
Her sad story ending can’t be read without tears.
With an amazing pair of legs that is often accentuated by high heels, she is hoping to meet the man of her life.
She is an innocent girl with a pure heart that enchants everyone she meets.
“Look at my beautiful feet! I can’t stop wearing heels because they look so awesome!!!
Hey, where has my prince gone?!”

●Snow White
Her story might sound odd as she ends up marrying the prince that steals her dead body.
That may be why she doesn’t know what it is to be in love.
She wants to enjoy being with various kinds of men until the day she meets the love of her life.
“You know, I don’t care much about princes. Looks and techniques are what girls want, right? No girl is as fun as me, that’s why I get to enjoy all sorts of things with boys!”

●Aladdin and the Magic Lamp
Her story ending could be the dreamiest one in the history of fairy tale.
She is madly in love with her boyfriend that she doesn’t know what cheating is.
Though she takes her job seriously, she knows how to balance work and love life.
“I’m running a jewelry business. Working is fun if you can enjoy it. BTW, have you seen Aladdin? My prince has gone missing...!”

More eye candies on the way!

◆Features◆
●FREE to download.
●FREE Story Tickets to be given.
●Beautiful illustrations and great music.
●Many different options available for boyfriends.
●Ranking system to compete your look.
●Story endings vary with your choice.
●Amazing selection of avatar items.
●Fun events and special rewards.

◆About Us◆
NTT Solmare is a company based in Osaka, Japan. We strive to make the best dating sim games. If you like romance novels, cute boys, and/or anime then you will love our games. Our Shall we date? titles have over 32 million downloads worldwide – try one of our FREE games today to find out why we are so popular!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
We the Girls: Shall we date?/ Once upon a time... 很久以前... กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NTT Solmare Corp. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp