• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
เรื่องย่อ
Oz+ is a visual novel style Otome Game, full of fantasy, adventure, romance and friendship.

Shall We Date? is the leading Otome Game app brand.
What is Otome Game?
You’re the Otome (heroine) - in these love story games, you’ll experience romance in the virtual world with irresistible men. Just tap your way through game and enjoy intimate moments with your favorite. Indulge yourself with large-scale love stories that are neither manga nor novels on your mobile devices. Be the Otome and experience virtual romances with our game apps!


ABOUT OZ+:
After the journey in the Land of Oz, you, as a heroine, returned to your home in Kansas. Years had passed since then, and your 17th birthday was drawing closer. One day, three hot guys showed up at the front door of your house. They were actually your friends who went on the journey together; the Scarecrow, the Tin Woodman and the Lion! “Come on! Let’s go to Oz to celebrate your birthday!” Excited about the grand birthday celebration, you headed back to the Land of Oz with them. “Hello again Oz world!”

ATTRACTIVE CHARACTERS:
*The Scarecrow - Crowlie
Crowlie is one of your friends who went on the journey together; the Scarecrow who got brains from Oz. The brainiest one of all, he often gives advice to his friends. He is serious and often scolds Leonardo, who is happy-go-lucky. Having succeeded Oz, he is king in the Emerald City and wisely guides his people. Now that he is human and has a heart, he gets confused with his feelings. Despite of his confusions, he is happy to be human because he has more things in common with you.

*The Tin Woodman - Heartmann
Heartmann is one of your friends who went on the journey together; the Tin Woodman who got a heart from Oz. He is very kind and caring of others, and is especially like an older-brother to his best friends, Crowlie and Leonardo. After the Wizard of the West was dismissed, he became king of the country of the Winkies by requests from the people. Kind and devoted, he works hard to rebuild his country. He is usually calm, but can be very stubborn. He doesn’t see a big difference in himself after becoming human, but he has a heart to love you deeper than before.

*The Cowardly Lion - Leonardo
Leonardo is one of your friends who went on the journey together; the Lion who got courage from Oz. Because he helped creatures in the grand old forest, he became king of the forest. Sturdy-built and strong, he has a regal presence as the king of beasts. On the other hand, he has tendencies to be quick to speak and act before he thinks, and Crowlie and Heartmann often have to stop him. Though he is human now, he can’t hold his animal instincts like hugging you and others.

GAME FEATURES:
*FREE to play!
*A variety of unique male characters to choose from for your romantic partner: the Scarecrow, the Tin Woodman and the Lion.
*Multiple endings for each character - the ending of the game changes depending on the choices you make in the episodes.
*Dramatic scenarios filled with both the serious and comical moments.
*Many fine illustrations of Japanese manga and anime arts.
*A variety of accessories and items to enjoy cosplaying avatars.

HIGHLY RECOMMENDED IF YOU LIKE:
*Movies (fiction, love romance and fantasy novel)
*TV Shows (anime, fiction, romance and fantasy) 
*Japanese manga and anime
*Otome Games (virtual love story games)
*Romance novels

Our Otome Game apps are perfect for anyone who is interested in virtual love romance!

FOLLOW US:
NTT Solmare (HQ: Osaka, Japan) is a company that strives to market the best dating apps for adults, virtual games for girls, and anime love games for free.
Visit our Facebook page: facebook.com/ShallWeDate.NTTSolmare (*LIKE our page if you enjoy our love romance games!)
Visit our Youtube channel: youtube.com/user/ShallWeDate
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
Oz+ Oz+ กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NTT Solmare Corp. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp