เรื่องย่อ
Play the first part for free. Get access to the full game with an in-app purchase.

Play as the commander of an emergency response team after a disaster at a secret lab, hidden deep in the arctic region. Your task is to cover up and maximize profits for the Xenowerk corporation, or to save the world, depending on whom you ask...

EXPLORE
Deploy squads on expeditions into the infected zone. Explore a ferocious landscape scattered with remnants of Xenowerk's absurd research facilities. Use skills, traits and mutations to mitigate the dangers, horrors and mishaps during your journeys.

Push your operatives to the limit, not to waste any precious time. Explore jungles, swamps, laboratories, shelters and factories. Scavenge for valuable resources. Carry out various missions. Secure strategic safe zones. Find and rescue M.I.A. operatives.

FIGHT
Control your squad in real-time combat against hordes of mutants. Use operative skills and mutations, such as Frag Grenade, Bait & Trap, Adrenaline, Pyrokinesis and much more, to skew the odds in your favor. Activate Tactical Pause at any time to give more detailed orders.

MANAGE
Recruit and evolve Marines, Rangers and Scientists as your operatives. But choose wisely, some may obtain dubious traits or mutations.

Spend gathered resources to enhance your base of operations; Barracks, Recruitment, Field hospital, Armory, etc. Spend earnings on treatments, upgrades and recruitment.

Cater for the whims of the Xenowerk Management to keep getting funded. Earn some extra cash-under-the-table by selling off resources on the Black Market. Or maybe try to save the world...
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Xenowerk Tactics Xenowerk Tactics กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Pixelbite ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp