Collar×Malice -Unlimited-

Collar×Malice -Unlimited-

Collar×Malice -Unlimited-

Nguyễn Hồng Nhung

5.0

[色色]Mình chơi bản việt hóa của phần 1 rồi qua phần này cũng được việt hóa tiếp, thật sự là hay lắm luôn các bạn. art đẹp, nhạc hay, lại còn có tiếng việt do fan dịch nữa. game đáng đồng tiền bát gạo lắm các bạn ơiiii

리뷰 더 보기 더보기

나나

3.8

공략캐들과의 꽁냥꽁냥을 기대하고 샀지만 생각보다 짧은 개별 루트와 무의미한 갈등 요소가 나와서 조금 아쉬웠습니다. 서브캐 루트는 취향이 아니라서 패스했습니다. 아도니스 루트는 무척 재밌게 플레이했고 마지막에 충분한 여운도 있었지만 2% 부족한 느낌이 들었어요. 그래도 모 캐릭터가 무척 짠해서 울 뻔 했네요😂 CG나 그래픽은 엄청 만족스러웠어요. 오마케도 좋았고요. 여러모로 아쉬운 부분이 많았지만 평타는 치는 게임입니다. 샀다가 후회하는 경우는 없을 거예요.

Hot 게임 다음
QooApp 안드로이드 버전 받기