Blue Archive | Japanese

Blue Archive | Japanese

Blue Archive | Japanese

Hana Kamui

4.0

สนุกภาพสวย เพลงBGMดี งานL2Dก็น่ารักทุกคนเลย
กาชาเกลือบ้างไม่เกลือบ้างปะปนกันไป PvPก็เดือดมาก โดยรวม8/10

리뷰 더 보기 더보기

정재호

4.0

인게임 그래픽은 솔직히 구림. 내 눈에 픽셀이 보이는가같음. 근데 사실 인겜 자체를 즐기기보다 재화버는거에 목적이있어서 크게 신경안씀. 이런겜 안해본 사람들은 한국겜에서는 옛날 몬길 생각하면 될것같은데 이런겜에 애초에 컨트롤적 요소 많이 들어가는게 이상한듯. 근데 장애물이 좀 큰 역할을 하는데 이거에 ai가 좀 아쉽긴함. 메모리얼은 ㄹㅇ 그래픽 굳. 캐릭터들도 특색있어서 좋음. 아래 확률 창렬이라는데,,, 가챠겜치고 그냥 평범한 확률아닌가. 렙 40인데 솔직히 30좀만 넘어도 2성1성은 왠만한 똥손아니면 다 나옴. 3성이 안나와서 그렇지. 다만 과금이 약간 비효율적으로 보이긴함. 과금마렵다가도 효율보고 살짝 고민. 스토리는 열심히 안읽어서 모르겠음.

❤︎

5.0

.

Hot 게임 다음
QooApp 안드로이드 버전 받기