Rhythm Hive(리듬하이브)

Rhythm Hive(리듬하이브)

Rhythm Hive

Dot

3.6

Nói chung mình khá thất vọng về game. Tên artist cũng như tên album và bài hát loạn hết cả lên, rất rối và gây cho mình ác cảm. Phần gameplay và đồ hoạ ổn nhưng mình mong game sẽ sớm đại tu trong tương lai gần để người chơi được tận hưởng nhiều nhất.

리뷰 더 보기 더보기

5-5

1.0

게임 자체는 다 구리지만 투모로우바이투게더 사랑해😘

지렁이

1.0

1.어제 오픈했으면서 점검만 오지나게함 계속 몇시간씩 늘어남 2.오늘 아침에 들어갔는데 점검한게 맞냐????계속 오류뜸 3.시발 안해

Hot 게임 다음
QooApp 안드로이드 버전 받기