Hameii Gameii A Certain Magical Index | Simplified Chinese

게임명함을 추가하고 1장의 스크린샷을 공개하였습니다.

캐릭터 이름: acb xyz

소개: tới đây làm sao vào game vậy?

ImagineBreaker A Certain Magical Index | Simplified Chinese

게임명함을 추가하고 3장의 스크린샷을 공개하였습니다.

캐릭터 이름: Kamijou san
길드: Bleach Toaru

소개: tui chỉ mới chơi có 2 tháng thôi đó :)) Dung lượng 4,2 GB đúng nha vào tải thêm chẳng lên GB nào vì tải đẻ giảm lag thôi Cách đăng nhập ( nhấn vào biểu tượng xanh dương đó điền email chọn số đt dạng +64 (VN) và các thứ khác rồi nhấn gửi Các bạn có thể tạo nhiều tài khoản khác trên biểu tượng đó (mình tới 5 tk luôn) Sau đó thì chơi :))

Paulo Vinicius A Certain Magical Index | Simplified Chinese

게임명함을 추가하고 2장의 스크린샷을 공개하였습니다.

캐릭터 이름: 5.1
落雁 A Certain Magical Index | Simplified Chinese

게임명함을 추가하고 1장의 스크린샷을 공개하였습니다.

캐릭터 이름: niyouhuohuo

소개: 等公交

ธนภัทร ขอบรูป A Certain Magical Index | Simplified Chinese

게임명함을 추가하고 1장의 스크린샷을 공개하였습니다.

캐릭터 이름: Accelerator

소개: No.1 vs NO.2

로딩중

QooApp 안드로이드 버전 받기