Home > Game Store > Raising a Girl Knight > Game Review Detail
Raising a Girl Knight

Raising a Girl Knight

Raising a Girl Knight

Hui Nguey

2.0

game này bảo trì một lần mấy ngày luôn à, t tưởng phong cách làm việc của vng đã tệ lắm rồi, không ngờ còn có nhà phát hành làm tệ hơn, đáng lẽ t cho 1 sao nhưng thôi, cho thêm 1 sao.

More Reviews of This Game Más

7Lords

3.0

소녀기사 키우기 온라인 | Raising a Girl Knight Gameplay: https://youtu.be/M2uuNNsiRCQ

Sin

3.0

Немного убить время, не более. Тап гриндилка, но даже не зацепила.

Juegos populares Siguiente
Baja QooApp para Android