Home > Game Store > Kamen Rider: City Wars > Game Review Detail
Kamen Rider: City Wars

Kamen Rider: City Wars

Kamen Rider: City Wars

decade avata3d

1.0

mó nó vào làm mật khẩu rồi mà chuyển đổi sang tài khoản khác lát chuyển lại méo vô được ghì đúng hết mà không vào được mất tài khoản luôn.

More Reviews of This Game Más

X_3

3.4

1. Please make offline 2. Please add ALL of it more kamen rider series hero and other kamen rider 3. Hard get card skill for kamen rider 4. Hard get blue energy for buy kamen rider 5. Hard get diamond and continue battle after dead 6. Time to building is too long 7. Please add skill movie kamen rider like PSP and Playstation 8. Please make english version 9. Memori internal Size 230 MB was too big for OS under 6.0

Kiritoukun

4.0

please make english version

Juegos populares Siguiente
Baja QooApp para Android