43809039 Seth Leer Nota
Raccoon Ch Top Contributor ใครยังไม่ได้ตัวละครไหนหรือยังจัดทัพ ไม่ค่อยได้ไม่รู้เอาตัวไหนลงสามารถทำตามไกด์นี้ได้นะครับ 
จัดตารางความเก่งมาให้แล้ว[不滿]
Leer Nota
Get QooApp for Android