Home > Game Store > 春秋戰雄 | 港澳版 > Game Review Detail
春秋戰雄 | 港澳版

春秋戰雄 | 港澳版

春秋戰雄 | 港澳版

More Reviews of This Game More

hihi20181225

1.0

本身我已經刪除左game,但係都忍唔住裝返比分,個遊戲絕對係垃圾級別,一堆活動固定時間開啟要強迫你上線,而且我住美國,佢個固定活動時間我係肯定參與唔到/_\

Hot Games Next
Get QooApp for Android