Home > Game Store > Sword Art Online VS | Global > Game Review Detail
Sword Art Online VS | Global

Sword Art Online VS | Global

Sword Art Online VS | Global

雪白

3.4

呀 是我 雪白(Xuebai)
簡介:不推薦遊玩
優點:卡面能看 介面清楚 福利不錯 新手教學無限重抽
缺點:角色建模硬 動作僵直 連線品質爛 bug到處都有

More Reviews of This Game More

7Lords

5.0

Sword Art Online VS Global Gameplay: https://youtu.be/GL0Wh_DLGaM

NT Channel

5.0

สปอยตัวใหม่ [開心] https://youtu.be/LcS9eG4qUss คลิปพื้นฐานสำหรับคนไม่เคยเล่นCBT[發火] https://youtu.be/q1C37pUZQAI กิจกรรมแจกเพชร1,500และการ์ดssr[不滿] https://youtu.be/UBeg7zVj0WE รวมแหล่งหาเพชรทั้งหมดของเกม[怪笑] https://youtu.be/98HZRwYKgLM

Hot Games Next
Get QooApp for Android