Home > Game Store > Mystic Mansion > Game Review Detail
Mystic Mansion

Mystic Mansion

Mystic Mansion

Winter Game Hunter

3.6

Grafiknya lucu, gameplaynya kyk royal match, dialog karakternya lucu, storynya mayan lah:v

More Reviews of This Game More

HươngGiang

5.0

Xem quảng cáo để nhận thêm lượt, thì chả hiểu sao xem xong bị về màn hình chính của game. Làm tôi bay 2 cái chuỗi. Game cute, giết thời gian được đó, nhưng bay 2 chuỗi win cay quá

Meggiee

4.4

Nice little game, gets pretty hard fast, but the story is very intriguing, so definitely worthy!

Hot Games Next
Get QooApp for Android