Home > Game Store > 魔導少年:力量覺醒 > Game Review Detail
魔導少年:力量覺醒

魔導少年:力量覺醒

魔導少年:力量覺醒

More Reviews of This Game More

7Lords

5.0

魔導少年:力量覺醒 | Fairy Tail: Power Awakens Gameplay: https://youtu.be/xAVObBYirKo

Ashwin Nnp

4.8

gameplay khá đơn giản dễ hiểu, đồ họa khá được, dành cho fan FT và fan anime, chơi khá nhàn, không cần chăm nhiều lắm, game cho ng chơi khá nhiều vé roll, cao nhất ra đc SR+, chưa thấy ra SSR bao giờ, chơi khoảng 2 tuần được tặng SSR char up lên SSR và UR, có banner rol UR nhưng phải nạp, f2p vẫn chơi tốt

Hot Games Next
Get QooApp for Android