Home > Game Store > Onmyoji | Simplified Chinese > Game Review Detail
Onmyoji | Simplified Chinese

Onmyoji | Simplified Chinese

Onmyoji | Simplified Chinese

AshEijier

4.4

玩了有四年了,以后也会继续玩下去,就是这个概率啊...越玩越非杀熟了属于是,最夸张的一次up两百抽别说未收录一个ssr没有气死我气死我,但是气完还是舍不得删的呜呜!

More Reviews of This Game More

Katori Sama

4.8

mọi người ra ssr sp như nghóe chắc mỗi em châu phi quá :(

Wrr

5.0

就ssr 和sp太難抽了[不滿][不滿]

Hot Games Next
Get QooApp for Android