Home > Game Store > Elf Crossing: Merge Paradise > Game Review Detail
Elf Crossing: Merge Paradise

Elf Crossing: Merge Paradise

Elf Crossing: Merge Paradise

Shadonic

1.0

I can't play the game unless I give it permission to make phone calls? I can understand needing access to the camera for saving photos and screenshots, but a merge game doesn't need access to my phone calls at all, so that's very sketchy to me.

More Reviews of This Game More

GlaciuzAlliance

4.0

ok https://youtu.be/3UlEfkqQEGs

Thy Nguyen

1.0

Tôi không thể đánh giá chính xác được, bởi vì trò chơi này không chạy, tôi đã cấp quyền đầy đủ cho trò chơi, nhưng sau đó chỉ có 1 màn hình đen, tôi đã đợi 15 phút, cũng chẳng có gì xảy ra, tôi đã thử xoá đi và tải lại, vẫn như vậy, 1 màn hình đen [不滿] Nó làm cho tôi tò mò 1 chuyện, đó là trò chơi này vẫn còn hoạt động không ? [白眼]

Hot Games Next
Get QooApp for Android