Home > Game Store > Crazy Office > Game Review Detail
Crazy Office

Crazy Office

Crazy Office

GUHBML

3

說下 遊戲是模擬類型 辦公室場景
畫面質量還可 則人物有些重複性@應該是雙子
音樂普通 則會一直重複
可以在這裡用問題觸發(坐在椅子或是交談)
以此賺取營業額 信賴度 人氣度
會所增減值 問題上可能會有重複
至於發洩模式 當切換這個
可以盡情暴力 投擲 放置 拉高高等等

營業額 信賴度 人氣度 額外可透過廣告(各+70)
也就是你要看N次廣告 拿到好看的女學生角
參考影片 場景外就只有一個建築物
掉落你就回不去 @重開就好
https://youtu.be/QD3ZK5tPNsg

More Reviews of This Game More

Raccoon Ch

3.8

ภาคต่อของ School Simulator หรือเปล่าเนี้ยเกมเกรียนเล่นขำๆ บัคเต็มไปหมดภาพไม่ต้องคิดถึงเลยเล่นเอามันครับ

Connor

1.25

Unity assets mess

Hot Games Next
Get QooApp for Android