Sword Art Online: Integral Factor | Global

Sword Art Online: Integral Factor | Global

Sword Art Online: Integral Factor | Global

Natsu Haru

3.8

[發困] game theo cốt truyện sao. vào game là đc trải nghiệm sao từ bản beta, gặp đc tất cả các nhân vật kể cả trong ALO. cần cày nhiều khá là tramcam

More Reviews of This Game More

Aylen Bruzzoni

5.0

me ah encantado el juego alguien kiere jugar conmigo ^^ busco compañero y una cosa alguiem habla español?

Dikky Kurniawan

1.0

my phone cant play this game

Hot Games Next
Get QooApp for Android