Onmyoji: The Card Game | Traditional Chinese

Onmyoji: The Card Game | Traditional Chinese

陰陽師:百聞牌

Daguva

3.6

幾款《陰陽師》的系列作入面,這個目前是最喜歡的,不是說其他不好,但很明顯是彈珠和MOBA玩法,不是什麼新東西。我知,卡牌也不是新東西,不過這跟我在 TEPPEN 或是時空魔法講過的差不多,這很吃玩法機制。大體來講,門檻是有在這的,喜歡《陰陽師》而又是非硬核玩家,可能會願意在這多跨一步,而對於核心卡牌遊戲玩家來講,內容好像不太夠。

機制方面,見到有人搬了大陸官方的內容,而QooApp都有寫文介紹過,這就簡單帶過。就是把4個式神合成一副卡,跟回合制RPG很類似,但就抽卡,出牌。跳出了爐石的一副卡、一個職業加MTG的法力池,是有點意思。

回到第一段講的內容,現時可以用的式神有20來支,好像很多變化,但式神的打法很受那8張專屬卡限制,而專屬卡又不是有很多種類。(開服每個式神8種,入DECK同款最多2張)結果就是回到原作中的「打套路」。

大天狗會倒計時,那可以配搭-CD的妖琴師吧?← 類似這種,是很有當初《陰陽師》那種玩法。卡牌之間的關係不太緊密,好處是門檻低,卡牌少,但效果和說明又太過多、首鼠兩端。擲骰運勢、生成燈火...等,這些,劍走邊鋒,很新鮮,但體驗上沒有那種爽快度。

30HP令斬殺線很高,我方可以在敵方回合做的東西不多,令回合間的等待時間偏長,拖慢了節奏。

想課我打出了最低的1分。目前卡太少,卡也不是很想收集,圖是非常好看,但就是不耐看,這是《陰陽師》系列通病,而有如《爐石》競技場玩法 -- 「有個牌局」RNG的機率太高,強弱直接在這拼運氣,又因為敵我雙方都爛牌,結果又是一場打得非常久的對局。可以的話,希望官方改改機制吧,不然多出些卡

More Reviews of This Game More

愛美瑠

5

finally got this unique rpg i find for long time.. it easy gameplay if you into it.. stay tuned

Natsu Haru

4.6

this game is very good. nhạc nghe hay, đồ họa đẹp lồng lộn. mỗi tội ko có tiếng anh nên học chơi hơi khó thui

Hot Games Next
Get QooApp for Android