Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
  • KLab Tokyo Game Show 2018 Lineup Revealed
KLab Tokyo Game Show 2018 Lineup Revealed
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
  • Utano Princesama Shining Live international ver. will launch very soon
Utano Princesama Shining Live international ver. will launch very soon
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
  • 2017 Sept Week #1 Dawn of the Rhythm Game Era?!
2017 Sept Week #1 Dawn of the Rhythm Game Era?!
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
  • Otome rhythm game Uta no☆Prince-sama♪Shining Live is now available on Android
Otome rhythm game Uta no☆Prince-sama♪Shining Live is now available on Android
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
Utano☆Princesama: Shining Live | Japanese
  • Mobile rhythm game Uta no☆Prince-sama♪Shining Live releases 2nd trailer
Mobile rhythm game Uta no☆Prince-sama♪Shining Live releases 2nd trailer

Loading...

Get QooApp for Android