Raccoon Ch Top Contributor เนื่องจากเนื้อหาการใช้ GPS JoyStick นี้มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งไม่อยากให้เปิดเผย ให้ผู้พัฒนาเกมให้เห็น
ใครอยากได้วิธีการสามารถกดหาได้ในอินเตอร์เน็ตหรือ ท ักข้oความส่วนตัวนะครับ😢
เหมาะอย่างยิ่งกับเกมที่อนุญาตให้เล่นเฉพาะในประเทศนั้นๆ 
Read Note
Get QooApp for Android