Speed Rush Runners Notes

Kaya Skalski why is the game on maintenance for so long?
Read Note
Seiko Damn! Is it that bad guys? Read Note
QooApp News Monster Strike Launches Speed Rush Runners Action Game for Smartphones Speed Rush Runners, a new action mobile game in the Monster Strike franchise, is available now! Players must avoid traps and attacks along the way with the game's unique parkour moves!
https://news.qoo-app.com/en/post/147105/speed-rush-runners
Read Note news.qoo-app.com Monster Strike Launches Speed Rush Runners Action Game for Smartphones - QooApp News Speed Rush Runners, a new action mobile game in the Monster Strike franchise, is now available for iOS and Android. Players must avoid traps and attacks along the way, and then defeat the boss that awaits at the end of stages.
7Lords Game Hunter Speed Rush Runners Gameplay Android IOS Speed Rush Runners Gameplay: https://youtu.be/oVxp9B8y93I Read Note

Loading...

Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
hsAdeR
Ai định chơi game này thì chú ý! Trò này tôi đã chơi qua khoảng 1-2 tiếng thấy rằng game ổn không hơn GI là mấy chỉ hơn một số tính năng VD: skip hội thoại (10 hội thoại skip được 3 cái), di chuyển không tốn thể lực, banner vũ khí khả năng cao là không lệch rate như GI (tôi chưa rõ khoản này mới chỉ xem tỉ lệ thôi),... Và gameplay đánh đấm do là cùng NPH với PGR nên gameplay hay hơn GI nhiều. Game cũng chỉ đến thế không hơn quá nhiều GI, nhân vật thiết kế tạm ổn chứ không muốn nói là thua GI hay HSR, âm thanh chấp nhận được. Nhưng điểm trừ lớn nhất của game này là nó quá lag không như GI tôi khá chắc game của Hoyo ăn hiệu năng của chip với ram như nhau nên tôi có thể chơi được cả 3 game của Hoyo rất mượt: HI3 max setting không vấn đề, HSR và GI đồ họa trung bình +45fps chẳng làm sao mà vào game này lag thôi rồi, máy tôi tuy không phải gaming phone nhưng với chip 855 6gb ram tôi vẫn chơi được đống game trên thị trường mà vào game này thì máy tôi phải thở oxi. Tuy đã chỉnh setting về thấp nhất và 30fps thì game vẫn lag và drop fps như không. Vậy nên nếu máy bạn chip dưới 855 và dưới 8gb ram thì thôi chơi HSR hay GI đi cho lành chứ game này chỉ PC với gaming phone mới cân được
9
尸蜡
t
26
Get QooApp for Android