Seven Mortal Sins X-TASY | English Notes

Энкиду [不滿] Read Note
padarthy sumanth is there any guides for this game like anything about character builds, team formations etc. Read Note
HGosght Man [Suggestions & Doubts] Did anyone try the adult version? Doubts: I am not sure and I am not the fan of this game/anime and never tried it, but there is an adult version in their website, some said it same to JP version and the En/Global in stores are censored. 
But the problem doesn't seems logic if it allowed in JP in stores then why the plus version not? indeed me and some users doubted the plus version may not safe like collecting sensitive data and spyware or installing unwanted sofwares.
Never find and still looking for, and I want to listen from you guys.
Read Note
sollux. A list of my favorite games #Game
You should try them out too :)
Read Note
sollux. Got a 5-star #鼠尾蛆GachaLuck #Game Read Note

Loading...

Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
hsAdeR
Ai định chơi game này thì chú ý! Trò này tôi đã chơi qua khoảng 1-2 tiếng thấy rằng game ổn không hơn GI là mấy chỉ hơn một số tính năng VD: skip hội thoại (10 hội thoại skip được 3 cái), di chuyển không tốn thể lực, banner vũ khí khả năng cao là không lệch rate như GI (tôi chưa rõ khoản này mới chỉ xem tỉ lệ thôi),... Và gameplay đánh đấm do là cùng NPH với PGR nên gameplay hay hơn GI nhiều. Game cũng chỉ đến thế không hơn quá nhiều GI, nhân vật thiết kế tạm ổn chứ không muốn nói là thua GI hay HSR, âm thanh chấp nhận được. Nhưng điểm trừ lớn nhất của game này là nó quá lag không như GI tôi khá chắc game của Hoyo ăn hiệu năng của chip với ram như nhau nên tôi có thể chơi được cả 3 game của Hoyo rất mượt: HI3 max setting không vấn đề, HSR và GI đồ họa trung bình +45fps chẳng làm sao mà vào game này lag thôi rồi, máy tôi tuy không phải gaming phone nhưng với chip 855 6gb ram tôi vẫn chơi được đống game trên thị trường mà vào game này thì máy tôi phải thở oxi. Tuy đã chỉnh setting về thấp nhất và 30fps thì game vẫn lag và drop fps như không. Vậy nên nếu máy bạn chip dưới 855 và dưới 8gb ram thì thôi chơi HSR hay GI đi cho lành chứ game này chỉ PC với gaming phone mới cân được
9
尸蜡
t
26
Get QooApp for Android