Disney Twisted Wonderland | English Notes

segaa T LF twst en/jp (prefer en but jp is ok) with leona prefer low rank and no endgame, JUST OFFER ME ANYTHING THO
NGF sorry (prefer with MM)
Read Note
octavinelleㅋㅋㅋ Looking for a Twisted Wonderland Account(JP) Hello💜 My Discord : strawbs0
╰┈➤ I am currently looking for a TWST, Twisted Wonderland account. Japanese preferably or English if it’s a really good one.
 ╰┈➤ MUST be a good account, containing a good amount of ssrs.. a high rank, guest room/titles(etc..)
╰┈➤ I am willing to pay more depending on how good the account is, but my current budget is ~120$.
╰┈➤ I have a high budget, I can pay reasonable prices if the account is good. 
╰┈➤ DM me on Discord please.
(This is a repost)
#twistedwonderland #twst #twstaccount #twistedwonderlandaccount #account #lf #wtb
Read Note
Han Ako SELLING TWISTED WONDERLAND ACCOUNTS `✦ˑ ִֶ 𓂃⊹ SELLING Two Twisted Wonderland Accounts!
#ACCOUNT. 1 contains:
`✦ˑ ִֶ 11 SSRS 
`✦ˑ ִֶ Rank 11, NO LINK set, NO BIRTHDAY SET. 
`✦ˑ ִֶ Book 1
`✦ˑ ִֶ Standard Showcase Pity=50
`✦ˑ ִֶ 1 625 550 Thaumarks
317 R perfumes
`✦ˑ ִֶ 226 Leaping Macarons, 366 Lucky Cupcakes, 224 Sympathetic Sugar Cubes, 192 Starshards, 43 Bottles of Starshards.
Read Note
octavinelleㅋㅋㅋ Looking for a good twisted wonderland account (JP)! Hello, contact me on Discord if you're interested.
💜 Discord: strawbs0
╰┈➤ I am currently looking for a TWST, Twisted Wonderland account. Japanese preferably or English if it’s a really good one.
 ╰┈➤ MUST be a good account, containing a good amount of ssrs.. a high rank, guest room/titles(etc..)
╰┈➤ I am willing to pay more depending on how good the account is.
╰┈➤ I have a high budget, I can pay reasonable prices if the account is good. 
╰┈➤ DM me
No time wasting please!#twistedwonderland #account #twistedwonderlandaccount 
Read Note
segaa T Lf twisted en with leona, accept lowball too, prefer reroll/used one but anything is fine so offer me anything  Read Note

Loading...

Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
hsAdeR
Ai định chơi game này thì chú ý! Trò này tôi đã chơi qua khoảng 1-2 tiếng thấy rằng game ổn không hơn GI là mấy chỉ hơn một số tính năng VD: skip hội thoại (10 hội thoại skip được 3 cái), di chuyển không tốn thể lực, banner vũ khí khả năng cao là không lệch rate như GI (tôi chưa rõ khoản này mới chỉ xem tỉ lệ thôi),... Và gameplay đánh đấm do là cùng NPH với PGR nên gameplay hay hơn GI nhiều. Game cũng chỉ đến thế không hơn quá nhiều GI, nhân vật thiết kế tạm ổn chứ không muốn nói là thua GI hay HSR, âm thanh chấp nhận được. Nhưng điểm trừ lớn nhất của game này là nó quá lag không như GI tôi khá chắc game của Hoyo ăn hiệu năng của chip với ram như nhau nên tôi có thể chơi được cả 3 game của Hoyo rất mượt: HI3 max setting không vấn đề, HSR và GI đồ họa trung bình +45fps chẳng làm sao mà vào game này lag thôi rồi, máy tôi tuy không phải gaming phone nhưng với chip 855 6gb ram tôi vẫn chơi được đống game trên thị trường mà vào game này thì máy tôi phải thở oxi. Tuy đã chỉnh setting về thấp nhất và 30fps thì game vẫn lag và drop fps như không. Vậy nên nếu máy bạn chip dưới 855 và dưới 8gb ram thì thôi chơi HSR hay GI đi cho lành chứ game này chỉ PC với gaming phone mới cân được. Game hiện giờ tuy chơi được nhưng sẽ rất lag, nếu bạn muốn chơi thì phải đợi cập nhật tối ưu hóa hiệu năng chứ không chơi bây giờ sẽ rất khó để trải nghiệm toàn bộ game. Nếu game mà tình trạng này không được cải thiện thì những bản cập nhật lớn sau thì chắc chắn lag như muốn đuổi người chơi.
9
Get QooApp for Android