Rate This Game!~
Other Player's Reviews
Vu Thị Thương Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Playing with a friend [賣萌][賣萌][賣萌][發火][發火][發火][發怒]
0
Eduardo Alcides Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Hola alguien sabe si puedo jugar esta version en pc?
0
bearpixels Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Playing on the GLOBAL server!

Check out my review and the GLOBAL page on the link below:
https://apps.qoo-app.com/en/app/6161#show=571802
0
Fabio Sayegh Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Jogando no servidor GLOBAL!

Confira minha resenha e o link para o servidor Global no link abaixo:
https://apps.qoo-app.com/en/app/6161#show=571779
0
이상윤 Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

이만한 갓겜 없다
0
Music Project Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

good
0
Lushi-san Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

❤❤❤😍😍😍💘💖💖KAAAAAAAWAAAAAI [大哭][大哭][大哭]
1
Emanuel Diaz Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Hola! Buenas a todos, hemos creado un grupo se llama Honkai Impact 3rd - Comunidad Latina y estamos buscando nuevos jugadores y jugadores de cultura para que puedan ayudar, participar y brindar información en la comunidad. Si te interesa sumarte les dejo el link.
Link: https://www.facebook.com/groups/682423272243855/
Deborah Kim Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

Definitely won't regret downloading this game
0
Nhan Tran Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

hay đó cho 5* nhưng có nhiều nhiệm vụ tác vụ khó quá trời [發火][發火][發火]
cho thêm nhiều loại vũ khí mới mạnh hơn đi cho người không nạp tiền vào cũng mạnh ý.
nhân vật cấp s khó kiếm quá trời đánh quá trời mỗi tuần được có 2 mảnh biết bao giờ mới được một con cấp s
8
SSJ4 Goheezz Honkai Impact 3rd | Korean

5.0

it's the game I have been waiting for top tier graphics great characters and fun game play
0
Ken Bobo Honkai Impact 3rd | Korean

3.0

Thnx for all
1
Nam Vo Honkai Impact 3rd | Korean

1.0

sieu te
1
Get QooApp for Android