SimCity BuildIt 筆記

宇宙星系 Hello, I am Chinese, I come from Great China!
안녕하세요, 저 는 중국인 입 니 다. 저 는 위대 한 중국 에서 왔 습 니 다!
สวัสดีครับผมจีนผมมาจากประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่
Hej, jeg er kineser, jeg kommer fra Kina!
Hallå, jag är kines, jag kommer från Stora Kina!
Xin chào, tôi là người Trung Quốc, tôi đến từ Đại Trung Quốc!
こんにちは、私は中国人です。偉大な中国から来ました。
Привет, я китаец, я из большого китая!
¡Hola, soy chino, vengo de la gran China!
汝!,我是中国人,予自大之国!
你好,我是中国人,我来自伟大的中国!
閲讀正文
熱門話題 換一批
熱門遊戲 換一批
熱門筆記 更多
在QooApp開啟