Willian Souza Cardoso 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了1張卡

角色名: tntbomba19

簡介: ola alquem pode me esplicar o que está acontecendo com o jogo

純興趣 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了1張卡

角色名: 純興趣

簡介: 請問這個要多少GB?🤔🤔

Robert Geed Greg Cliff Bonie 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了6張卡

角色名: Robert Geed Greg Cliff Bonie
公會: Greg 🇺🇸
Hameii Gameii 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了1張卡

角色名: acb xyz

簡介: tới đây làm sao vào game vậy?

ImagineBreaker 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了3張卡

角色名: Kamijou san
公會: Bleach Toaru

簡介: tui chỉ mới chơi có 2 tháng thôi đó :)) Dung lượng 4,2 GB đúng nha vào tải thêm chẳng lên GB nào vì tải đẻ giảm lag thôi Cách đăng nhập ( nhấn vào biểu tượng xanh dương đó điền email chọn số đt dạng +64 (VN) và các thứ khác rồi nhấn gửi Các bạn có thể tạo nhiều tài khoản khác trên biểu tượng đó (mình tới 5 tk luôn) Sau đó thì chơi :))

載入中

在QooApp開啟