ImagineBreaker 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了3張卡

角色名: Kamijou san
公會: Bleach Toaru

簡介: tui chỉ mới chơi có 2 tháng thôi đó :)) Dung lượng 4,2 GB đúng nha vào tải thêm chẳng lên GB nào vì tải đẻ giảm lag thôi Cách đăng nhập ( nhấn vào biểu tượng xanh dương đó điền email chọn số đt dạng +64 (VN) và các thứ khác rồi nhấn gửi Các bạn có thể tạo nhiều tài khoản khác trên biểu tượng đó (mình tới 5 tk luôn) Sau đó thì chơi :))

Paulo Vinicius 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了2張卡

角色名: 5.1
落雁 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了1張卡

角色名: niyouhuohuo

簡介: 等公交

ธนภัทร ขอบรูป 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了1張卡

角色名: Accelerator

簡介: No.1 vs NO.2

ธนภัทร ขอบรูป 魔法禁書目錄 | 簡中版

創建了遊戲名片,並曬了2張卡

角色名: Yuriko
在QooApp開啟